Jaarthema 2022-2023

Jaarthema

Ieder schooljaar besteden wij in alle groepen tijd aan het jaarthema dat alle basisscholen in Ter Apel hanteren. Vanuit de gemeente worden activiteiten georganiseerd waaraan gemiddeld gezien alle groepen een keer deelnemen per jaar. Het jaarthema hangt samen met het algemene onderwijsthema ‘Ik in de wereld’ en kent een cyclisch karakter. In het komend schooljaar staat het thema “Natuur & Milieu” centraal. Als school besteden we hier aandacht aan door middel van onze thematalentlessen. Voor de thema-talentlessen kiezen we een goede mix van leeractiviteiten: zowel fysieke activiteiten (zoals muziek, drama, dans) als digitaal (programmeren, presenteren) als in het driedimensionale vlak (klei, hout, karton, ruimtelijk) en in het tweedimensionale vlak (tekenen, schilderen, schrijven, rijmen).

Thema 2022-2023

  • Thema schooljaar 2022 – 2023: “Ik in mijn omgeving, natuur en milieu.
  • Thema schooljaar 2023 – 2024: “Ik in mijn omgeving, gezond gedrag”.
  • Thema schooljaar 2024 – 2025: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
  • Thema schooljaar 2025 – 2026: “Ik in mijn omgeving, historie”.
De school voor wereldwijze kinderen