Gezonde school

Vignet Gezonde School

Wij hebben het vignet Gezonde School ontvangen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Wij zijn een gezonde school ten aanzien van voeding. In de afgelopen jaren deden we mee met het Europese schoolfruitproject. We stimuleren ouders om gezond eten mee te geven naar school; fruit en/of een gezonde boterham voor de ochtendpauze, gezonde boterhammen voor de middagpauze. Wij dragen het label “Gezonde School” met trots.

Op onze school is gezond bewegen heel belangrijk. Twee keer per week krijgen onze leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 gymles van een gymdocent. Daarnaast hebben wij een groot en ruim schoolplein waar flink gerend, geklommen, geklauterd en gespeeld kan worden. Op de maandag, dinsdag en donderdag lopen de kinderen ongeveer 15 minuten rond de school tijdens de “Daily Mile” momenten. We doen mee aan de georganiseerde sportdagen en lopen mee met de Bosloop. In januari 2020 hebben wij het certificaat “Gezonde school Sport en Bewegen” ontvangen.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’. Hiervoor zetten we de onder andere de Kanjertraining in.

Volg ons op social media

We vinden het leuk als u een bezoek brengt aan onze social media kanalen. Zo kunt u regelmatig een kijkje in de school nemen, krijgt u informatie over de invulling van onze thema’s en de ontwikkelingen binnen de school. Ook ziet u welke activiteiten we allemaal ondernemen!

www.facebook.com/deverrekijker

www.instagram.com/deverrekijker

De school voor wereldwijze kinderen