Gezonde school

Vignet Gezonde School

Wij hebben het vignet Gezonde School ontvangen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

In het vorige schooljaar lag de focus op gezond eten. In het schooljaar 2019-2020 ligt de focus op gezond bewegen. In januari 2020 hebben wij daarvoor het certificaat “Gezonde school Sport en Bewegen” ontvangen.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’. Hiervoor zetten we de onder andere de Kanjertraining in.

Volg ons op social media

We vinden het leuk als u een bezoek brengt aan onze social media kanalen. Zo kunt u regelmatig een kijkje in de school nemen, krijgt u informatie over de invulling van onze thema’s en de ontwikkelingen binnen de school. Ook ziet u welke activiteiten we allemaal ondernemen!

www.facebook.com/deverrekijker

www.instagram.com/deverrekijker

De school voor wereldwijze kinderen