Scholengroep Perspectief

Jouw kind is onze leerling

Je wilt als ouder het beste voor je kind. Dat belang delen we als Scholengroep Perspectief met je: jouw kind is onze leerling. We willen graag dat je kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het is op onze scholen daarom in handen van deskundig personeel met een warm hart voor kinderen.  We creëren een pedagogisch klimaat, waarin iedere leerling zich veilig kan voelen en zichzelf mag zijn. De christelijke en algemeen bijzondere identiteit van Scholengroep Perspectief draagt hieraan extra bij. De sfeer is kenmerkend en merkbaar als je in de scholen komt! Ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond is van harte welkom op één van onze 12 basisscholen, onze school voor speciaal basisonderwijs, of onze school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

In de impressiefilm zie je een schooldag van onze leerling Nienke die verschillende locaties bezoekt.

Onze leerling is jouw kind

Daarom werken we graag nauw samen met de ouders, maken we hun inbreng mogelijk en waarderen die. Zo doen we het samen. En streven we ernaar dat je kind na iedere schooldag thuis kan zeggen dat het een fijne en leerzame dag was.

Scholengroep Perspectief: voor elk kind de beste kans!

Goed en eigentijds onderwijs

Scholengroep Perspectief verzorgt goed en eigentijds onderwijs. Leerkrachten en teams werken daarvoor voortdurend aan hun eigen ontwikkeling en de kwaliteit van lessen en activiteiten. Heeft je kind behoefte aan extra ondersteuning of juist extra uitdaging? Scholengroep Perspectief beschikt over het juiste onderwijstype, de nodige kennis, over specialisten, activiteiten en programma’s. Zie onze pagina’s: ouderinformatie en bijv. techniek-onderwijs.

De school voor wereldwijze kinderen