Thematalentlessen

Betekenisvol onderwijs

We bieden de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en burgerschap) aan rondom betekenisvolle thema’s. De thema’s die wij daarvoor kiezen staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen. In de kleuterbouw is deze werkwijze al langer ingeburgerd. De midden- en bovenbouw werken twee middagen per week aan de thema’s tijdens de zogenoemde “Thematalentlessen”. Het eerste deel van deze lessen is altijd gericht op het opdoen van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden. In de bovenbouw gebruiken we Blink-wereld als ondersteuning.

Wat de kinderen ervan vinden

“Ik vind de thematalentlessen erg leuk! De vorige keer heb ik gekozen voor hout om er een bijenhotel mee te maken. Daar heb ik van geleerd hoe ik moest opmeten, zagen en timmeren. De volgende keer wil ik graag iets met dans doen.”

 

 

Vaardigheidskwadrant

In het tweede deel van de lessen kiezen de kinderen zelf een vorm waarmee ze zich gaan verdiepen in het eerder geleerde. Het aanbod komt vanuit een door ons ontwikkeld vaardigheidskwadrant:

Dit kwadrant zorgt voor een divers aanbod waaruit kinderen kunnen kiezen. Zo ontwikkelen de kinderen de gekozen vaardigheden en verdiepen ze hun kennis op een eigentijdse en eigen manier, aansluitend bij hun eigen voorkeur.

De school voor wereldwijze kinderen