Ouderbetrokkenheid

Ouderraad

CBS De Verrekijker heeft een betrokken en actieve Ouderraad. De ouderraad ondersteunt het team bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, avondvierdaagse, filmavonden, fancy fairs enzovoort. De ouderraad organiseert ook (mede) geldinzamelacties voor de school. Op dit moment wordt er flink gespaard voor een nieuw buitenspeeltoestel. De ouderraad bestaat uit: Janette van Wijk, Thea Tuin, Tjalina Hooiveld, Miranda Koekoek, Marinda Heidema, Agnes Bos en Mirella Neehoff.

Medezeggenschapsraad

Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat. In de MR zitten 2 ouders en 2 leerkrachten. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad van de medezeggenschapsraden van de veertien scholen binnen onze vereniging. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de veertien medezeggenschapsraden. De GMR heeft recht op informatie, adviesrecht en instemmingsrecht.

LOT

Het luizenopsporingsteam bestaat uit twee betrokken ouders die na elke vakantie alle kinderen controleren op hoofdluis. Wanneer dit nodig is controleren zij extra.

Verkeersouder

Thea Tuin is onze verkeersouder. De verkeersouder regelt gedurende het schooljaar samen met de leerkracht die verantwoordelijk is voor het verkeersonderwijs enkele verkeersactiviteiten.

Carnavalsvereniging

Sinds 2018 doet onze school mee met de carnavalsoptocht die elk jaar in Ter Apel wordt georganiseerd. Een grote groep enthousiaste ouders heeft daartoe een vereniging opgericht waar alle ouders zich bij aan kunnen sluiten. In 2022 hebben we met onze (door de ouders) mooi versierde wagen de vierde prijs gewonnen. Daar zijn we erg trots op!

Meedoen aan de carnavalsoptocht is op vrijwillige basis.

De school voor wereldwijze kinderen