Verkeersveilige school

Verkeersveilige school

Leerlingen van CBS de Verrekijker komen uit het gehele dorp en de buitengebieden. De school staat in het centrum van Ter Apel. De directe omgeving van de school is verkeersveilig ingericht. Ouders die hun kinderen met de auto brengen kunnen gebruik maken van de laad- en losstrook. Dit is een veilige strook naast de doorgaande weg waar je tijdelijk de auto mag parkeren en vanwaar je veilig de school kunt bereiken. De kinderen worden door middel van verkeerslessen al vanaf groep 1 bekend gemaakt met het verkeer en de belangrijkste veiligheidsregels die daarin gelden.

Verkeersveiligheidslabel

Gedurende het schooljaar is er continue aandacht voor verkeersveiligheid. In de klas werken de kinderen uit de verkeersmethode van VVN. Zo leren ze de verkeersborden te herkennen en welke verkeersregels er gelden voor bijvoorbeeld voetgangers en fietsers. Ook wanneer de kinderen naar andere locaties gaan (bijvoorbeeld naar de gymzaal of naar de bibliotheek) onder begeleiding van de leerkracht wordt er aandacht besteed aan de veiligheid in het verkeer. Zo leren de kinderen ook in het verkeer de verschillende situaties in te schatten. Bijvoorbeeld: wanneer kun je veilig oversteken? Waar loop je veilig?

In groep 7 leggen alle kinderen het landelijk VVN-verkeersexamen af. Dit bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel.

CBS De Verrekijker heeft het Verkeersveiligheidslabel van de provincie Groningen ontvangen. Dit geeft aan dat de school veel aandacht besteedt aan het verkeersonderwijs.

De school voor wereldwijze kinderen