Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse opvang

Naast de korte ochtendpauze, hanteren we voor groep 1 tot en met 4 een ruime middagpauze (tussen 12.00 uur en 13.15 uur). Voor kinderen is het fijn om dan even naar huis te kunnen om te eten. Als dat niet kan, kunnen kinderen bij ons op school “overblijven”. Onze tussenschoolse opvang wordt al sinds jaar en dag super geregeld door een vast, enthousiast en betrokken team. Samen met de overblijvende kinderen zorgen zij ervoor dat het een ontspannen uurtje wordt met leuke routines waar de kinderen zich op kunnen verheugen.

Ouders kunnen hun kind via ‘Overblijven met Edith’ aanmelden voor de tussenschoolse opvang. De TSO kost per kind per overblijfbeurt 1,50 euro. Dit wordt geïnd via een bankmachtiging.

De school voor wereldwijze kinderen